gototopgototop

همایش ها و نششست ها

معرفی تازه های نشر

اوقات شرعینقشه هواشناسی فارس

نقشه گردشگری فارس

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterکل بازدیدها734871
 37 مهمان حاضر

اهدای عضو اهدای زندگی

آتشکده منصور آباد(تون سبز) PDF چاپ نامه الکترونیک
جاذبه های گردشگری

شیپمان به استناد گزارش گدار و واندنبرگ (1961) به آتشکده ­اي به نام تون سبز در منطقه اي به نام قنات باغ در 25 کیلومتري جره اشاره می کند اما از هیچ یک از ویژگیهاي کالبدي این بنا سخنی نمیگویند. مصطفوي، تون سبز را نام تپه­ اي می­داند که حدوداً در جنوب شرقی آبادي قنات باغ واقع است. این تپه مشتمل بر گورستان مسلمانان و یک امامزاده است .گدار این آتشکده را ندیده و تنها به استناد گزارش یک کدخدا اطمینان یافته که این چهارتاق شبیه جره است. وي معتقد است وجود این آتشکده در این محل بدون تردید، دلیل بر آن است که آبروان در همان نزدیکی بوده و احتمالاً این محل یکی از باغهاي شهري مهر نرسی است. در حال حاضر به استثناي بقایاي یک چهارطاقی به نام منصورآباد که محلیها به آن منار نیز می گویند، آتشکده دیگري در آن اطراف وجود ندارد. این بنا حدوداً در 20 کیلومتري جاده بالاده به فراشبند در جوار جادة اصلی در منطقه­اي به نام باغ دشت و منصورآباد قرار گرفته است. سه پایه تخریب شده است و تنها یک پایه به ارتفاع 4.5 متر برپاست. پایه هاي دیگر به علّت ایجاد یک گورستان کاملاً منهدم شده اند.

اهمیت تاریخی این بنا می تواند برای گردشگران جذاب باشد.