gototopgototop
مجموعه داستان های کوتاه "از حیرت تا گرسنگی" منتشر شد چاپ
معرفی کتاب

مجموعه داستان های کوتاه "از حیرت تا گرسنگی" نوشته ی مجید خادم و رضا بهاری زاده در اسفند سال 1392 از سوی انتشارات بوتیمار منتشر شد.

از حیرت تا گرسنگی

 

این مجموعه شامل 11 داستان از این دو نویسنده شیرازی است.اگرچه هرکدام از داستان ها را یکی از این دو نویسنده نوشته است،اما به دلیل سبک مشابه و رویکرد یکسان تمام داستان ها از لحاظ فرم و همچنین بازنویسی مشترک تمام داستان ها، و این که تمامی داستان ها از لحاظ موضوع در امتداد هم و مرتبط با هم هستند، مشخص نشده که هر کدام را کدام یک از دو نویسنده نوشته اند و به طور کل می توان گفت مجموع داستان ها نوشته ی مشترک این دو نویسنده است. در تمام داستان ها شخصیت هایی مشترک و فضاهایی همانند وجود دارند که اگرچه هر یک به طور مستقل نیز قابل درکند اما معانی اصلی داستان ها با مطالعه و کنار هم قرار دادن تمام داستان ها در یک کلیت واحد قابل درک است. داستان ها رویکردی فرمالیستی داشته و بیش از هر چیز دیگری موضوع خود داستان و فرآیند آفرینش داستان و نفس هنر داستان نویسی را مورد تمرکز خود قرار داده اند.اما گذشته از این وجه، لحن و فضای طنز و رویکرد های اجتماعی و سیاسی آثار، بر جذابیت داستان ها افزوده و قالب هایی منحصر به فرد در ترکیب تمام این وجوه به ساختار آثار این مجموعه داده است.

داستان های این مجموعه طی سالهای 1385 تا 1391 نگارش شده و بیشتر داستان ها در جشنواره های داستان نویسی استانی و کشوری (هفت اقلیم، چراغ مطالعه، سوره، متیل، شیراز، واژگان راز، دانشگاه شیراز و ...) برگزیده و یا حائز رتبه شده اند. همچنین این کتاب در جمع 17 اثر نهایی جایزه ادبی هفت اقلیم در سال 1393 و کتاب برگزیده سال دانشجویی کشور در بخش ادبیات بوده است. چاپ دوم کتاب از حیرت تا گرسنگی همزمان با نمایشگاه کتاب تهران (اردیبهشت 1393) از سوی نشر بوتیمار به بازار کتاب عرضه شده است.