یادداشت مدیرعامل

کتاب و لوح فشرده

اخبار

گفتگوی دکتر منصور طبیعی با خبرگزاری ایسنا با موضوع سیر تحول در آئین های عزاداری محرم و طیف عزاداران
چند سالی است که تغییراتی در عزاداری‌های ایام محرم توجه بسیاری را به خود جلب کرده است؛ از تغییر ملودی نوحه‌ها، تا حضور افرادی با سر و وضع عجیب که سابقا کسی انتظار حضورشان در مراسم عزاداری را نداشت. واکنش‌ها هم مانند همین تغییرات طیف متفاوتی را در بر می‌گیرد؛ از تکذیب گرفته تا به سخره گرفتن و اصول را زیر سئوال بردن. بروز برخی رفتارها و ابداع و دنبال شدن شیوه‌هایی جدید در آئین‌ها، اگرچه مختص مراسم عزاداری یا آئین‌های مذهبی نبوده و دیگر رسوم و سنن را هم در بر می‌گیرد، همانگونه که واکنش به این تغییرات هم تنها محدود به مناسک و مراسم مذهبی نیست. موضوعی که از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است اما از منظر جامعه شناسی، ابعاد بیشتری از موضوع را می‌توان بررسی کرد. برای بررسی ابعاد مختلف این تغییرات و واکنش‌هایی که در خصوص علت بروز و ورود آنها به بعضی مراسم‌ها شاهد بوده و هستیم، با دکتر منصور طبیعی، جامعه‌شناس، استاد دانشگاه شیراز و رئیس بنیاد فارس شناسی، همراه شدیم تا از نگاه دانشگاهی و علمی نگاهی به سیر تغییرات در آئین‌های عزاداری و طیف عزاداران محرم را بررسی کنیم.